NIEDZIELE:  9. 00 i 11. 00,

DNI POWSZEDNIE: 8.30 lub 17.00 

Spowiedź Święta pół godziny przed Mszą.

 

Kancelaria parafialna jest otwarta

w środy i soboty 
09:30 - 10:30

lub bezpośrednio po wieczorowej Mszy Świętej

Adres:
Parafia św. Augustyna w Różance, ul. Parkowa 38
22-200 Włodawa
tel. Proboszcz tel: (82) 571-81-87, 517-082-879

e-mail: adamdaniluk@wp.pl

Numer konta:
29 8042 0006 0550 1818 2000 0010 Nazwa banku: BS./Parczew/o Włodawa

9 stycznia 2021

Niedziela Chrztu Pańskiego.

W przeżywanie okresu Bożego Narodzenia wpisują się dwie ważne uroczystości: pierwsza – to Objawienie Pańskie, przeżywane kilka dni temu, druga – to dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego. Dzisiejsze święto jest wspomnieniem chrztu Pana Jezusa w Jordanie. I my przez chrzest i pokorną służbę dla naszych bliźnich stajemy się umiłowanymi synami Ojca.

Obecny wśród nas Chrystus przyszedł do nas w swoim słowie. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza usłyszeliśmy o Słudze Jahwe, przyszłym Mesjaszu. Według Nowego Testamentu proroctwo to spełniło się w Chrystusie, którego Bóg ustanowił „światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”(Iz 42, 6-

 W Ewangelii usłyszeliśmy o chrzcie Pana Jezusa udzielonym Mu przez św. Jana. W 2. czytaniu z Dziejów Apostolskich św. Piotr mówił o Jezusie – Synu Bożym, którego Bóg namaścił Duchem Świętym. Przyjęliśmy to słowo Boże, które ma moc zbawić nasze dusze, ale to jeszcze nie wszystko – trzeba nam to słowo zapamiętać, często rozważać i nim żyć na co dzień. Na chrzcie świętym staliśmy się dziećmi Bożymi. Czy Bóg ma w nas upodobanie? Zostaliśmy przez Niego, jak Jezus, umiłowani, dlatego naśladujmy w życiu Chrystusa.

1. Czy Bóg ma w nas upodobanie?

Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 17). Bóg Ojciec miał upodobanie w swoim Synu umiłowanym.

My także dzisiaj, wspominając swój chrzest, zapytajmy się: Czy Bóg w nas „ma upodobanie”? Czy „ma upodobanie” w naszych modlitwach? Kiedy w naszych modlitwach myślimy tylko o swoich sprawach, a nie myślimy o innych? Czy modlimy się za naszych bliskich, za rodziców, za dzieci, zwłaszcza te, które się w życiu pogubiły, za Ojczyznę?

Czy „ma upodobanie” w naszym życiu sakramentalnym, w naszych spowiedziach i Komuniach Świętych? W naszym uczestnictwie we Mszy św. w Kościele czy TV?

Czy „ma upodobanie” w naszym postępowaniu na co dzień, w domu rodzinnym, w pracy i chwilach odpoczynku, w znoszeniu cierpień i współżyciu z ludźmi?

2. Bóg nas umiłował

U progu swojej drogi, w czasie chrztu w Jordanie, Jezus usłyszał słowa Ojca, że jest Jego umiłowanym Synem. Te słowa określiły program i sposób realizacji przez Jezusa Jego drogi.

 „Misyjne Drogi” z sierpnia 2020r., na stronie czwartej, pod wymownym tytułem: „Chrzest przywrócił dziecko do życia!” zamieściły relację z przywrócenia do życia praktycznie już martwego dwudniowego noworodka. Wezwana lekarka, chirurg dziecięcy, wykonała zabieg na praktycznie już martwym noworodku i zaraz go ochrzciła. Tak o tym napisała: „Po zabiegu ochrzciłam dziecko i poświęciłam je Najświętszej Maryi Pannie i św. Ojcu Pio, a w sercu powiedziałam do Pana: ‘Panie, jesteś Bogiem życia i życie należy do Ciebie. Jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, uratuj to dziecko’ – i po kilku minutach serce dziecka zaczęło bić. To niezwykłe zdarzenie miało miejsce 22 marca 2019 r. w Brazylii.

 Ostatecznie dziecko to po chrzcie świętym żyło ponad dwa tygodnie, ale z uwagi na bardzo poważną wadę serca w końcu zmarło i jest już w niebie. Dzięki mądrej lekarce cieszy się ono życiem wiecznym, a lekarka, będąc świadkiem tego cudu, jak sama wyznała, umocniła swoją słabą wiarę.

 I nas Bóg umiłował. Na chrzcie św. staliśmy się Jego umiłowanymi córkami i synami. Obdarzył nas swoim życiem. Nie zapominajmy, że nawet wtedy, kiedy pogubimy się w życiu, zapomnimy o Bogu, On nie przestaje nas kochać. Czeka na nasz powrót, jak ten dobry ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym.

3. Bądźmy wdzięczni za nasz chrzest i naśladujmy Jezusa

Kiedyś, przed laty, każdy z nas tu obecnych został ochrzczony i stał się dzieckiem Bożym, członkiem Kościoła Chrystusowego. Czy pamiętamy o tym i dziękujemy Bogu za ten wielki dar? Czy znamy datę naszego chrztu i pamiętamy o niej?

 Podejdźmy dzisiaj, duchowo, do tej chrzcielnicy, przy której przed laty staliśmy się dziećmi Bożymi i z wielką wdzięcznością ucałujmy ją, jak to uczynił św. Jan Paweł II w Wadowicach.

 Podziękujmy Bogu za ten wielki dar Chrztu św. i z wdzięcznością odmówmy jeden dziesiątek różańcowy, rozważając pierwszą tajemnicę światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie i starajmy się naśladować Jezusa w wypełnianiu woli Ojca.

 Jak mądrze postępowali nasi ojcowie, którzy zawsze i we wszystkim widzieli wolę Bożą i jej się poddawali. Mówiąc o przyszłych swoich zajęciach i planach życiowych czy zawodowych, zawsze dodawali słowa: „Jeśli taka będzie wola Boża”, lub podobne: „Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”.

 


Zdjęcia

Zimowy nastrój w naszej Parafii.

Procesja różańcowa na cmentarz parafialny.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
132 0.081058979034424