NIEDZIELE:  9. 00 i 11. 00.

DNI POWSZEDNIE:  8:30 lub 16.00. 

Nabożeństwa różańcowe - dni powszednie października godz. 16.00 (niedziele po Mszy Świętej o godz. 11.00)               

                               

Kancelaria parafialna jest otwarta

w środy i soboty 
09:30 - 10:30

lub bezpośrednio po wieczorowej Mszy Świętej

Adres:
Parafia św. Augustyna w Różance, ul. Parkowa 38
22-200 Włodawa
tel. Proboszcz tel: (82) 571-81-87, 517-082-879

e-mail: adamdaniluk@wp.pl

Numer konta:
29 8042 0006 0550 1818 2000 0010 Nazwa banku: BS./Parczew/o Włodawa

18 sierpnia 2021

Drodzy Kandydaci do Bierzmowania.

Drodzy Kandydaci do Bierzmowania, bardzo proszę, żebyście z uwagą śledzili wszelkie komunikaty zamieszczane na naszej stronie. Poniżej zamieszczam najnowszy – proszę o uważne zapoznanie się z nim; w razie pytań, proszę pisać lub dzwonić.

 

W niedzielę, 5 września 2021 r., po mszy św. sprawowanej o godz. 9.00 spotkanie z rodzicami.

 

Program spotkań połączonych z Nowenną do Ducha Świętego

10 września 2021 /piątek/ - godz. 16.30
Nowenna
Próba liturgiczna
Przygotowanie do spowiedzi świętej (rachunek sumienia)

11 września 2021 /sobota/ 
Nowenna - godz. 8.45 i Spowiedź św. - godz. 9.00
Do spowiedzi św. należy przystąpić w sobotę- godz. 9.00


12 września 2021 /niedziela/
Nowenna godz.9.00 Msza św. Po Mszy św. nauka śpiewów.


13 września 2021 /poniedziałek/ - godz. 16.30
Nowenna
Próba liturgiczna
Złożenie indeksów

14 września /wtorek/ - godz. 16.30
Nowenna, poświęcenie i rozdanie krzyżyków.
Próba liturgiczna
godz. 19.00 Sprzątanie Kościoła


15 września 2021 /środa/
Spotkanie kandydatów i świadków – godz. 15.30
Uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania – godz. 16.00
Na samej uroczystości bierzmowania, 15 września 2021 /środa/., obowiązuje wszystkich przyjmujących ten sakrament strój galowy. Odpowiedni strój dotyczy również świadków. Rodziców zachęcam do świętowania przyjęcia sakramentu bierzmowania Waszego dziecka, poprzez zorganizowanie spotkania przy stole w najbliższym gronie rodziny i spędzenie tego wyjątkowego dnia razem.


LITURIGA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Po ewangelii proboszcz przedstawia kandydatów do bierzmowania Kandydaci stają przed celebransem.
Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.
Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?
Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.
Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.

Biskup wygłasza homilię wyjaśniającą znaczenia sakramentu.

Biskup: A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.
Odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:
Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?
Kandydaci: Wyrzekam się.
Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

Włożenie rąk.

Biskup stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Biskup wyciąga ręce nad kandydatami i mówi: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności
i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wierni: Amen

Namaszczenie krzyżmem
Kandydaci do bierzmowania pojedynczo podchodzą do biskupa. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata, który podaje swoje imię. Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:
[N], PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
Bierzmowany: Amen.
Biskup: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim.

 

 

 


Zdjęcia

Pielgrzymka dziękczynna.

Pielgrzymka dziękczynna śladami św. Jana Pawła II Kraków, Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Częstochowa-Jasna Góra.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
134 0.082632064819336